Územní plán Nová Ves

Tisk

 

ÚP Nová Ves - Právní stav
Právní stav - Textová část
Právní stav - Výkres základního členění území
Právní stav - Hlavní výkres
Právní stav - Koordinační výkres

Právní stav - Koncepce dopravní infrastruktury
Právní stav - Koncepce technické infrastruktury

Právní stav - Koncepce VPS, opatření a asanace

 

Změna č. 1 ÚP Nová Ves
Změna č. 1 - Textová část
Údaje o vydané změně č. 1 územního plánu
Změna č. 1 - Výkres základního členění
Změna č. 1 - Hlavní výkres
Změna č. 1 - Koordinační výkres
Změna č. 1 - Koncepce technické infrastruktury
Změna č. 1 - Veřejně prospěšné stavby

Schválený ÚP Nová Ves
Údaje o vydaném ÚP Nová Ves

Výkres základního členění území
(650 kB)
Hlavní výkres (1891 kB)
Koncepce dopravní infrastruktury
(1010 kB)
Koncepce technické infrastruktury (1391 kB)
Výkres VPS, VPO a asanací (1315 kB)
Koordinační výkres (2706 kB)
Koordinační výkres - detail sídla Nová Ves
(1837 kB)
Koordinační výkres - detail sídla Louka (1634 kB)
Výkres širších vztahů
(3654 kB)
Výkres předpokládaných záborů ZPF (3164 kB)
Textová část (615 kB)