Centrum Rohožec

Tisk

Cílem projektu je vybudovat odpovídající infrastrukturu pro poskytování vybraných sociálních služeb místním obyvatelům. Hlavní myšlenkou projektu je vybudování komunitní centra, které nabídne vyloučeným osobám a osobám ohrožené sociálním vyloučením prostory pro společné setkávání, trávení volného času a také práci s těmi osobami. V centru Rožec budou poskytovány tyto sociální služby:

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Polyfunkční komunitní centrum bude veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních a volnočasových aktivit povede ke zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU a státního rozpočtu.

Partneři projektu:

 Obec Nová Ves

 KOTEC o.p.s.

 Cogni, z.s.

 

Kompletní informace o projektu