Strategický plán obce

Tisk

V dubnu 2021 schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje obce Nová Ves. Jde o důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazněš navrhnout rozvojové projekty. Celý dokument si můžete sdtáhnout zde.