Podpora z Karlovarského kraje

Tisk

Z dotačního titulu Program na obnovu venkova - Podprogram - Venkovské prodejny, který vyhlašuje Karlovarský kraj, jsme získali v roce 2021 na provoz obchodu v Nové Vsi příspěvek ve výši 92.000 Kč. Za tuto podporu děkujeme!

alt

alt