Podpora z Karlovarského kraje

Tisk

Z dotačního titulu Program na obnovu venkova - Podprogram 2 - Podpora kamenné prodejny - Nová Ves, který vyhlašuje Karlovarský kraj, jsme získali v roce 2020 na provoz obchodu v Nové Vsi příspěvek ve výši 92.000 Kč. Za tuto podporu děkujeme!

alt

alt