Zákon č. 106/99 Sb.

Email Tisk PDF

Důvod a způsob založení:

Obec Nová Ves byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura:

Subjekt má strukturu obce. Oprávněným zástupcem obce je starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
Usnesení a rozhodnutí může přijímat pouze zastupitelstvo obce.
V rámci obce fungují výbory a komise popř. spolky s různým zaměřením.

All rights reserved - © 2011 - NOVA VES webmaster email