Strategický plán obce

Email Tisk PDF

V dubnu 2021 schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje obce Nová Ves. Jde o důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazněš navrhnout rozvojové projekty. Celý dokument si můžete sdtáhnout zde.

All rights reserved - © 2011 - NOVA VES webmaster email