Centrum Rohožec

Email Tisk PDF

Cílem projektu je vybudovat odpovídající infrastrukturu pro poskytování vybraných sociálních služeb místním obyvatelům. Hlavní myšlenkou projektu je vybudování komunitní centra, které nabídne vyloučeným osobám a osobám ohrožené sociálním vyloučením prostory pro společné setkávání, trávení volného času a také práci s těmi osobami. V centru Rožec budou poskytovány tyto sociální služby:

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Polyfunkční komunitní centrum bude veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních a volnočasových aktivit povede ke zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU a státního rozpočtu.

Partneři projektu:

 Obec Nová Ves

 KOTEC o.p.s.

 Cogni, z.s.

 

Kompletní informace o projektu

Podpora z Karlovarského kraje

Email Tisk PDF

Z dotačního titulu Program na obnovu venkova - Podprogram 2 - Podpora kamenné prodejny - Nová Ves, který vyhlašuje Karlovarský kraj, jsme získali v roce 2020 na provoz obchodu v Nové Vsi příspěvek ve výši 92.000 Kč. Za tuto podporu děkujeme!

alt

alt

 

 

OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ

Email Tisk PDF

Obec Nová Ves se může pochlubit zcela novým dětským hřištěm. Celá výstavba, počínaje nákupem herních prvků a služeb, byla hrazena z finančních prostředků GRANTOVÉHO PROGRAMU ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ NADACE ČEZ.

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu, bez které by nebylo možné výstavbu hřiště uskutečnit.

All rights reserved - © 2011 - NOVA VES webmaster email